بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

[ad_1]

بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت بزه دیده، ویژگی‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اخلاقی او، مشخصه‌های اجتماعی- فرهنگی‌اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم» […]

بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت بزه دیده، ویژگی‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اخلاقی او، مشخصه‌های اجتماعی- فرهنگی‌اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم» از طرف دیگر مندلسون با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه‌دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه‌دیدگان جرایم کیفری را مد نظر قرار دارد و بزه‌دیده‌شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه‌دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می‌پردازد تقسیم کرده است و بر همین مبنا عوامل بزه‌دیدگی را به شرح ذیل در پنج گونه از عوامل طبقه‌بندی نموده است:

۱- طبیعت
۲- جامعه
۳- رفت و آمد اتومبیل‌ها و سایر وسایل نقلیه
۴- مجرمیت
۵- خود بزه دیده.

انواع بزه دیده شناسی:
بزه دیده‌شناسی اولیه:به مطالعه ویژگی‌ها و نقش بزه دیده در تکوین جرم و نیز رابطه قربانی جرم با مجرم می‌پردازد و در حقیقت بزه دیده‌شناسی اولیه شاخه‌ای از جرم شناسی علت شناسانه است که در آن نقش بزه دیده در وقوع جرم و بعنوان یکی از علل و عوامل ارتکاب جرم از سوی بزهکاره بررسی و در کنار سایر علل و عوامل جرم‌زا قرار می‌گیرد و در مقابل بزه دیده‌شناسی پیشگیرانه بعنوان شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه شیوه‌های پیشگیری از بزه دیدگی را بررسی و مطالعه میکند.
بزه دیده‌شناسی ثانویه: این نوع از بزه دیده‌شناسی در اثر تحول و توسعه بزه دیده‌شناسی اولیه بوجود آمده است که دغدغه آن، بهتر ساختن سرنوشت بزه‌دیده با ارایه کمک، حمایت های مادی و معنوی و جبران خسارت‌های وی می‌باشد و انواع مختلف از حمایت‌ها را در شرایط گوناگون نسبت به بزه‌دیدگان پیشنهاد می‌کند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
۱- حمایت از بزه‌دیدگان بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشکی، روانشناختی؛
۲- حمایت از بزه دیده در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛
۳- حمایت از بزه دیده در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی.

در فایل صوتی زیر آقایان جواد طوسی، قاضی بازنشسته و منتقد سینما، و دکتر عباس شیری، عضوهیات علمی دانشگاه تهران، فیلم اخیر اصغر فرهادی را که برنده جایزه اسکار هم شده است، از دیدگاه بزه دیده شناختی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند.

http://dadnegar.com/wp-content/uploads/2017/03/salesman-www.dadnegar.com_.mp3


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10662


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

[ad_1]

سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که کانون ايران مستقل نيست و به مرحوم سيد هاشم وکيل مي گويد وکلايي که مستقل نباشند محجورند و اين امر […]

سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که کانون ايران مستقل نيست و به مرحوم سيد هاشم وکيل مي گويد وکلايي که مستقل نباشند محجورند و اين امر منجر به تلاشي شد که در سال ۱۳۳۱ و بعد در ۱۳۳۳ استقلال به تصويب مجلس رسيد. سوالي مطرح مي شود که کانون‌ها ياIBAچه خاصيتي دارد؟ در سراسر جهان نظامهاي حقوقي مختلفي وجود دارند. کامن لا.قاره اي و سوسياليست و نظامهاي کشورها با هم متفاوت هستند و در تمام اين نظامها بعضي از قواعد با تفاوتهاي اندکي تکرار مي شوند و از زمان قانون حمورابي و۱۰ فرمان حضرت موسي همين بوده است.

بنابراين حقوقدانان و حقوق خوانان و چه حقوقداني که حرفه اي نيست با اين قواعد الفت دارند و ناچارند اين قواعد را بکار برند و حتي کشورهايي که ممکن است به اين قواعد اعتقاد نداشته باشند براي حفظ آبرو اظهار مي دارند قبول دارند. در دنياي امروز بسياري از امور مستقيما غير مستقيم بامشورت حقوقدانان انجام مي شود و موفقتر هستند که نمونه آن مالزي است و امور دنيا متاثر از عملکرد حقوقدانان است واگر اين حقوقدانان با زبان و شناخت وادبيات مشترک زيريک سقف جمع شوند و به گفتگو بپردازند باعث مي شوند کارها روانتر باشد و دنياجاي بهتري باشد. يکي از ارکان اساسي دادرسي عادلانه وجود وکيل است و وکلا تنها در اجراي عدالت بين طرفين نقش ندارند بلکه درايجاد رويه قضايي نقش موثري دارند و تدريس در دانشگاه منبعي است براي قضات در ايجاد رويه قضايي. قانونگزاران از نظرات وکلا الهام مي گيرند و وکلا در تصويب قوانين موثر هستند و وکالت دادگستري از مشاغلي است که در امور اجتماعي و امور فردي تاثير دارد. اصولا وکيل از نظر حقوقي و حقوق مدني به معناي نمايندگي و گاهي در دفاع از دعوي است اما اگر ريشه اي بررسي کنيم وکالت به حمايت برمي گردد وکيل حامي است در گذشته يکي از وظايف اربابها حمايت از رعيت بوده است و اگر ارباب شخصا اقدام نمي کرد افرادي را مي فرستاد. وکالت يک حرفه اجتماعي است و جنبه حمايتي دارد.

حدود يکصد سال است که ايران کانون وکلا دارد و ۶۴ سال است که مستقل شده و خود وکلا اين نهاد را اداره کردند بدون اينکه کمکي از دولت بگيرنديادرخواستي داشته باشند وکلا مردانه ايستاده و از استقلال شان دفاع کرده اند.
در جشن استقلال کانون وکلاء دادگستری مرکز رئیس محترم جمهور، دکتر حسن روحانی ضمن افتخار به اینکه ایشان نیز در جرگه وکلاء هستند و پروانه وکالت خود را از کانون اخذ نموده اند، نکاتی را در باره ضرورت حضور وکیل و احترام به جایگاه این نهاد مدنی ایراد کردند.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10647


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع