کنوانسیون پستی جهانی

[ad_1]

کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده، تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده، آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی […]

کنوانسیون پستی جهانی

ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده، تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده، آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی مشتمل بر بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصویب و اجازه تسليم اسناد آن داده می شود.
تبصره۱- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پيوست های ( ۲) (اولين تشریفات (پروتکل) الحاقی به آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی)، ( ۳) (کنوانسيون پستی جهانی)، ( ۴) (تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسيون پستی جهانی)، ( ۵) (موافقتنامه سرویس های
پرداخت پستی) و ( ۷) (آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی) قانون تصویب احکام و مصوبات بيست و چهارمين کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده در ژنو ۲۰۰۸ ميلادی ( ۱۳۸۷ هجری شمسی) مصوب۱۳۹۱/۱/۲۳ ملغی می گردد.
تبصره۲- رعایت اصل هفتادوهفتم( ۷۷ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح، موضوع ماده ( ۳۸ ) کنوانسيون پستی جهانی، ماده ( ۱۵۸ ) آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی و ماده ( ۲۷ ) موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی الزامی
است.
تبصره۳- رعایت اصل یکصدوسی ونهم( ۱۳۹ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری موضوع ماده ( ۱۵۳) آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی الزامی است.

کنوانسیون پستی جهانی

متن کنوانسیون پست جهانی


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10657


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *