جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

[ad_1]

جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه از این نظریات ذکر می شود. نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۹/۹۵/۷ – ۹۵/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده: ۱۲۸۱-۱/۳-۹۵ح […]

جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه از این نظریات ذکر می شود.

نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۹/۹۵/۷ – ۹۵/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۲۸۱-۱/۳-۹۵ح
نظر به اين كه مطابق مادّه ۵۸۰ قانون تجارت، شركتهائي كه مطابق قانون تجارت به ثبت رسيده اند، داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشند و از جمله، اموال شركت مستقل از اموال شخاص حقيقي (صاحبان سهام آن) و با توجه به ثبت شركت در مرجع ثبت شركت ها متعلق به شركت مي باشد، اگر شركت محكوم عليه نباشد، نمي توان در قبال بدهي مديران محكو م عليه، اموال آن را توقیف و به محکوم له پرداخت کرد.

نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۱/۹۵/۷ – ۹۵/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۲۰۲۳-۱۶۸/۱-۹۴
مستفاد از قسمت اخير ماده ۳۴۱ و ماده ۳۸۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي، اين است كه صدور قرار منع تعقيب از طرف دادگاه اخصاص به موارد مقرر در ماده ۳۴۱ و موارد رسيدگي مستقيم دادگاه دارد و ناظر به مواردي است كه دادگاه قبل از صدور قرار رسيدگي در دادگاه كيفري يک و دستور تعيين وقت در دادگاه كيفري دو مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که این تصمیم در قالب «قرار» خواهد بود اما چنانچه دادگاه وارد رسيدگي شود در صورت جرم نبودن عمل يا فقد ادله، بايد حكم برائت صادر نمايد و اين مقررات ناظر به مرحله بدوي است و در مورد دادگاه تجديدنظر با توجته به مراتب فوق اين دادگاه بايد حكم برائت صادر نمايد و صدور قترار منع تعقيب به جاي حكم برائت صحيح نيست.

نظریات مشورتی مهرماه


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10642


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *